På grund av den rådande situationen med Covid-19 har vi tyvärr blivit tvungna att ställa in doftprovet vi planerat till den 18 maj. Anledningen är det beslut som styrelsen för Svenska Nose Work Klubben – SNWK nyligen fattat att samtliga prov/tävlingar som samarrangeras med SNWK fram till och med 31 maj 2020 ska ställas in eller flyttas fram.

Vi tar självklart situationen med COVID-19 på stort allvar och vill precis som SNWK på detta sätt hjälpa till att minimera smittspridningen i samhället.

Våra kurser fortsätter

Våra kurser fortsätter hittills som planerat och vi följer de rekommendationer som tagits fram av Folkhälsomyndigheten och Svenska Nose Work Klubben.